top of page

Skoolfondse:

 

  • Skoolfondse:

 

Inskrywingsfooi:

 

Inskrywingsfooi van R4 900.00 is 'n eenmalige betaling (nie terugbetaalbaar nie).

 

  • Naskoolgelde:

 

R1000 per maand per leerder, betaalbaar oor 11 maande.

 

 

  • Bankbesonderhede:

 

Rekening Eienaar:     Marthie de Bruin Sentrum

Tipe Rekening:          ABSA Spaarrekening

Rekening Nommer:   9114057257

Takkode:                    333-845

Tak:                            Lynnwoodrif

bottom of page