top of page

Ons Borge en Finansies:

Marthie de Bruin Akademie word nie deur die staat gesubsidieer nie, en fondse word slegs gegenereer deur fondsinsameling en/of borge aan die skool. 

 

 

Indien u 'n donasie aan die skool wil maak; 

sien bankbesonderhede onderaan: 

Rekening Eienaar:    Marthie de Bruin Sentrum

Tipe Rekening:          ABSA Spaarrekening

Rekening Nommer:   9114057257

Takkode:                    333-845

Tak:                             Lynnwoodrif

 

 

 

 

bottom of page